✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

  ຂ່າວຫຼ້າສຸດ:   

  ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ...

  ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ...( ອ່ານຕໍ່ )

  ຂ່າວວັນທີ:16-08-2022


   

  ຄຄຊ ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຮຸ້ນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ມວນຊົ...

  ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ(ຄຄຊ)ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຮຸ້ນດ້ວຍປັດໃຈພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາມວນຊົນທົ່ວໄປ, ພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານ ແລະວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກ ...( ອ່ານຕໍ່ )

  ຂ່າວວັນທີ:26-07-2022

  ✡ ແຈ້ງການ
  ✡ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  ເດືອນ / ປີ CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
  ສິງຫາ / 2021 114,72 0,34 %