✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018
12 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2011 12-12-2018