✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ
    ✡ ແຈ້ງການ
    ✡ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
    ເດືອນ / ປີ CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
    / 0 0 %