BOL

  ເອກະສານໃໝ່


  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


  ພິທີມອບຮັບວັດຖຸພັນເກົ່າ ຫີບເຫຼັກໃສ່ເງິນ ຖ້ຳທະນາຄານ ທີ່ເຂດປົດປ່ອຍ ບ້ານນາໄກ່ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ສະຖານທີ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແຂວງຫົວພັນ
  ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021


  ທັດສະນະຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ວຽກງານ ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ພິພິທະພັນ ທີ່ ຫ້ອງສະໝຸດ ມະຫາວິທະຍາໄລຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ
  ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021