BOL

  ເອກະສານໃໝ່


  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


  ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ພິພິທະພັນ ທີ່ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  ຂ່າວວັນທີ:16-05-2022


  ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນລັດເຊຍ ຢ້ຽມຊົມຫ້ອງວາງສະແດງ ທຫລ
  ຂ່າວວັນທີ:23-02-2022