BOLປຶ້ມເຂົ້າໃໝ່

ເຂົ້າຫ້ອງສະໝຸດ ລິ້ງເຂົ້າຫໍສະໝຸດຕ່າງໆ

ປຶ້ມຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ


ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


ທັດສະນະຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ພິພິທະພັນ ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາໄລການເງິນ ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021  


ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການບໍລິຫານ ການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອບໍລິການໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຄັ້ງວັນທີ່ 21 ຫາ 23 ທັນວາ 2020
ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021  

678910111213

ຍອດຜູ້ເຂົ້າຊົມ: