BOL

  ເອກະສານໃໝ່


  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


  ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດທີ່ ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ
  ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021


  ທັດສະນະຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ພິພິທະພັນ ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາໄລການເງິນ ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
  ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021