BOL

  ເອກະສານໃໝ່


  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


  ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງຮູບພາບທີ່ຫໍພິພິທະພັນກະຊວາງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  ຂ່າວວັນທີ:22-09-2022


  ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ເຂົ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຊົມ ຫໍສະໝຸດບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ, ຫໍສະໝຸດຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ຫໍສະໝຸດໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
  ຂ່າວວັນທີ:20-09-2022