✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2022 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 121,12 121,96 124,20 124,23 131,28 144,53 148,87 154,99 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 6,25 7,31 8,54 9,86 12,81 23,61 25,62 30,01 0 0 0 0 0