✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2022 06-03-2023
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2021 26-01-2023
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2021 24-01-2023
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2021 18-01-2023
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2021 17-01-2023
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2020 18-03-2021
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2020 19-02-2021
8 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2020 18-02-2021
9 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2020 17-02-2021
10 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2019 13-01-2021