✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

CPI ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

ເລືອກປີ:  
ປະຈຳປີ: 2020 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ
CIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0