✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

  ຂ່າວຫຼ້າສຸດ:   

  ທຫລ.ຊຂ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນທຸລະ...

  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາ ພາກເໜືອ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ...( ອ່ານຕໍ່ )

  ຂ່າວວັນທີ:20-02-2020


   

  ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທ...

  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາ ພາກເໜືອ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (ທຫລ.ຊຂ) ຮ່ວມກັບ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ຄທ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ...( ອ່ານຕໍ່ )

  ຂ່າວວັນທີ:04-02-2020

  ✡ ແຈ້ງການ
  ✡ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ
  ເດືອນ / ປີ CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
  / 0 0 %