✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂັ້ນແຂວງໆ ຄຳມ່ວນ ປະຈຳປີ 2017

ຂ່າວວັນທີ: 23-05-2018

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ທຫລ.ສຂ, ສະມາຊິກ 3 ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມອບນໍ້າບາດານ ໃຫ້ບ້ານໂພນງາມ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂ່າວວັນທີ: 08-03-2018

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ມອບ-ຮັບ ເງິນອຸປະຖໍາ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການປ ກຄອງເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄໍາມວ່ນ

ຂ່າວວັນທີ: 28-02-2018

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຮາກຖານ ສາຂາ ທຫລ ພາກກາງ ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂ່າວວັນທີ: 27-02-2018

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຮາກຖານ ສາຂາ ທຫລ ພາກກາງ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຫ້ອງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ

ຂ່າວວັນທີ: 26-02-2018

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້