✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກອງທຶນບ້ານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ພະຈິກ 2017

ຂ່າວວັນທີ: 15-11-2017

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການເຄື່ອນໄຫວສ້າງຂະບວນການສາມອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສາຂາທຫລ ພາກກາງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ສະມາຄົມຄົນພິການຕາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂ່າວວັນທີ: 16-09-2017

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ຂ່າວວັນທີ: 26-05-2017

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຄະນະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ສາຂາ ທຫລ ພາກກາງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ຫ້ອງການສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂ່າວວັນທີ: 19-05-2017

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ

ຂ່າວວັນທີ: 15-05-2017

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້